Panorama  

plu 2014

   

Biblioteka Gminna  

   

Bajkowa Kraina  

   

Ostrzeżenia  

   

Stowarzyszenie Emerytów "OPTYMIŚCI"  

   

PZW Liścień Sławoborze  

logos

   

Lokalny Punkt Informacyjny  

LPI 2012

   


 

Współpraca z makroregionem i zagranicą

Gmina Sławoborze jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dzięki przynależności do Euroregionu Pomerania gmina korzystała wielokrotnie z dofinansowania np. wymiany turystyczno - rekreacyjnej młodzieży polsko - niemieckiej, czy też imprez rekreacyjno - sportowych.
Gmina Sławoborze jest czynnym członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Samorząd lokalny liczy na efekty jakie pojawią się w wyniku promocji naszej gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Gmina Sławoborze należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecność gminy w związku jest wysoce celowa, gdyż obszarowo jesteśmy bezpośrednio powiązani. Samorządowi lokalnemu zależy na wspólnym planie rozwoju turystyki i koordynacji przedsięwzięć obszaru naszej gminy z całym Dorzeczem Parsęty.

Gmina Sławoborze współpracuje z gminą niemiecką Loiching, powiat Dingolfing - Landan. Umowę podpisano 17 czerwca 1998 r. na pięć lat z możliwościa przedłużenia każdorazowo o następne 5 lat. Umowa przewiduje współpracę: komunalną, kulturalną, rolniczą i agroturystyczna, wymiany młodzieży i rodzin. Dotychczas rokrocznie gminy realizuja wymianę rekreacyjno - sportowa młodzieży, sportowców, samorządowców i członków OSP.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:
1.    Wójt
2.    Sekretarz Gminy
3.    Skarbnik Gminy
4.    Radca prawny (zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej)
5.    Referat organizacyjny i spraw obywatelskich
6.    Referat Finansowo- Budżetowy
7.    Referat Administracyjno- Techniczny
8.    Urząd Stanu Cywilnego
9.    Administrator Bezpieczeństwa Informacji
10.  Bibliotekarz
11.  Pracownik ds. BIP (zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej)
12.  Stanowiska obsługi:
       a)    Kierowca
       b)    Robotnicy gospodarczy
       c)    Sprzątaczka
       d)    Konserwator

 

Referaty- wewnętrzne stanowiska:
1.    Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
1)    Kierownik Referatu- Sekretarz Gminy
2)    Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
3)    Administrator Bezpieczeństwa Informacji- Informatyk
4)    Stanowisko pracy ds. BIP
5)    Stanowisko ds. organizacyjno- technicznych
6)    Stanowisko ds. aktywizacji zawodowej i bhp

2.    Referat Finansowo- Budżetowy:
1)    Kierownik Referatu- Skarbnik Gminy
2)    Stanowisko ds. księgowości budżetowej
3)    Stanowisko ds. płac i rozliczeń
4)    Stanowisko ds. wymiaru i opłat lokalnych
5)    Stanowisko  ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz księgowości podatkowej

3.    Referat Administracyjno- Techniczny:
1)    Kierownik Referatu
2)    Stanowisko ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej
3)    Stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i oświaty
4)    Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg i zamówień publicznych
5)    Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
6)    Stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, melioracji i wycinki drzew
7)    Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony ppoż.
8)    Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy
9)    Bibliotekarz
10)  Pracownicy gospodarczy
11)  Kierowca
12)  Sprzątaczka
13)  Konserwator


RADA GMINY:


Kuźma Marek ? Przewodniczący
Chmal Stanisław ? V-ce Przewodniczący
Żebrowska Elżbieta ? V-ce Przewodnicząca
Chudy Łukasz
Sowa Marzanna
Smulski Bartosz
Szymecka Ines
Kutkowski Waldemar
Tyma Piotr
Gajewski Jerzy
Lis Wiesław
Książek Leon
Stosio Beata
Peszczyński Zenon
Zygmunt Marek.

 

Komisja Rewizyjna:


Zygmunt Marek - Przewodniczący Komisji
Chudy Łukasz - Zastępca Przewodniczącego,
Gajewski Jerzy - Członek Komisji,
Kutkowski Waldemar - Członek Komisji.

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego:

Żebrowska Elżbieta - Przewodnicząca Komisji,
Tyma Piotr - Zastępca Przewodniczącej,
Stosio Beata - Członek Komisji,
Szymecka Ines - Członek Komisji,
Sowa Marzanna - Członek Komisji,
Smulski Bartosz - Członek Komisji.

 

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:


Peszczyński Zenon - Przewodniczący Komisji,
Sowa Marzanna - Zastępca Przewodniczącego,
Gajewski Jerzy - Członek Komisji,
Książek Leon - Członek Komisji,
Kutkowski Waldemar - Członek Komisji,
Lis Wiesław - Członek Komisji,
Chmal Stanisław - Członek Komisji,
Smulski Bartosz - Członek Komisji,
Chudy Łukasz - Członek Komisji,
Stosio Beata - Członek Komisji,
Tyma Piotr - Członek Komisji,
Żebrowska Elżbieta - Członek Komisji.

 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:


Chmal Stanisław - Przewodniczący Komisji,
Lis Wiesław - Zastępca Przewodniczącego,
Książek Leon - Członek Komisji,
Peszczyński Zenon - Członek Komisji,
Szymecka Ines - Członek Komisji,
Zygmunt Marek - Członek Komisji.

   

Polityka plików Cookies - ciasteczka  

   

Nowy system segregacji odpadów  

   

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  

   

Linki  

 bip 1

durp

mprp

ceidog

mwikk

ek

pags

gopss

sgb

pkrz

osp

logo irr

logo morsy

   

Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Żebrowska  

   

Gościmy  

3384689
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Ten Miesiąc
Zeszły Miesiąc
Razem
1101
3814
17211
3343247
68610
101432
3384689

Twoje IP: 54.90.185.120
Data i Godzina: 2018-11-21 05:45:05
   

kamieniarstwozachodniopomorskizybertmd

lwzmigdppn

© Strona Urzędu Gminy Sławoborze 2012r.