Panorama  

plu 2014

   

Biblioteka Gminna  

   

Bajkowa Kraina  

   

Ostrzeżenia  

   

Stowarzyszenie Emerytów "OPTYMIŚCI"  

   

PZW Liścień Sławoborze  

logos

   

Lokalny Punkt Informacyjny  

LPI 2012

   


 

Współpraca z makroregionem i zagranicą

Gmina Sławoborze jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dzięki przynależności do Euroregionu Pomerania gmina korzystała wielokrotnie z dofinansowania np. wymiany turystyczno - rekreacyjnej młodzieży polsko - niemieckiej, czy też imprez rekreacyjno - sportowych.
Gmina Sławoborze jest czynnym członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Samorząd lokalny liczy na efekty jakie pojawią się w wyniku promocji naszej gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Gmina Sławoborze należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecność gminy w związku jest wysoce celowa, gdyż obszarowo jesteśmy bezpośrednio powiązani. Samorządowi lokalnemu zależy na wspólnym planie rozwoju turystyki i koordynacji przedsięwzięć obszaru naszej gminy z całym Dorzeczem Parsęty.

Gmina Sławoborze współpracuje z gminą niemiecką Loiching, powiat Dingolfing - Landan. Umowę podpisano 17 czerwca 1998 r. na pięć lat z możliwościa przedłużenia każdorazowo o następne 5 lat. Umowa przewiduje współpracę: komunalną, kulturalną, rolniczą i agroturystyczna, wymiany młodzieży i rodzin. Dotychczas rokrocznie gminy realizuja wymianę rekreacyjno - sportowa młodzieży, sportowców, samorządowców i członków OSP.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:


1.    Wójt

2.    Sekretarz Gminy

3.    Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo - Budżetowego

a/ stanowisko ds. księgowości budżetowej

b/ stanowisko ds. płac i rozliczeń

c/ stanowisko ds. wymiaru i opłat lokalnych

d/ stanowisko ds. księgowości podatkowej

4.   Z-ca kierownika USC, ewidencja ludności i dowody osobiste 

5.   samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - technicznych

6.   samodzielne stanowisko ds. aktywizacji zawodowej, wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i bhp

7.   samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

8.   samodzielne stanowsisko ds. kultury, sportu, turystyki i oświaty

9.   samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg i zamówień publicznych, gospodarki komunalnej

10. samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, meliracji i wycinki drzew

11. samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.poż

12. samodzielne stanowisko ds. promocji gminy

13. Bibliotekarka

14. Informatyk

15. Radca prawny - zatrudniony na podstawie umowy cywilno - prawnej

16. Stanowiska pomocnicze:

       a)    świetlicowe
       b)    kierowca
       c)    robotnicy gospodarczy
       d)    sprzątaczki

 

 

 

Rada Gminy:

1. Waldemar Łuc 

2. Marta Misiura

3. Iwona Paszko

4. Krzysztof Giniewski

5. Zenon Peszczyński

6. Waldemar Kutkowski

7. Marek Kuźma

8. Marek Zygmunt

9. Marcin Kępka

10. Wiesław Lis

11. Bartłomiej Troczyński

12. Dariusz Szaniawski

13. Jolanta Kucharska

14. Justyna Chorchos

15. Piotr Tyma

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego:


 

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:   

Polityka plików Cookies - ciasteczka  

   

Przyjazne Deklaracje  

   

Nowy system segregacji odpadów  

   

Linki  

 bip 1

durp

mprp

ceidog

mwikk

ek

pags

gopss

sgb

pkrz

osp

logo irr

logo morsy

   

Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Żebrowska  

   

Gościmy  

8692137
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Ten Miesiąc
Zeszły Miesiąc
Razem
2208
2713
20806
8646687
105368
120644
8692137

Twoje IP: 3.238.180.255
Data i Godzina: 2022-05-28 13:29:13
   

kamieniarstwozachodniopomorskizybertmd

lwzmigdppn

© Strona Urzędu Gminy Sławoborze