Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci ścianki wspinaczkowej na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu

W dniu 01 sierpnia 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sławoborzu stanął nowy obiekt sportowo – rekreacyjny w postaci ścianki wspinaczkowej. Nowo wyposażone miejsca zapewnia użytkownikom pełne bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz świetną zabawę w połączeniu z poprawą sprawności fizycznej. Obiekt ma charakter sportowo – rekreacyjny
i jest ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Sławoborze. Obiekt skierowany jest głównie do uczniów szkoły podstawowej w Sławoborzu, a także do osób, które chciałyby poprawić swoją kondycję fizyczną i próbować swoich sił na wysokości. Obiekt jest wyposażony
w szereg urządzeń zapewniających swobodne i bezpieczne wspinanie się, bez zbędnego ryzyka związanego z użytkowaniem. Z obiektu mogą korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli, wówczas do wyboru będzie zastosowany stopień trudności wspinania. Do dyspozycji dla bardziej wtajemniczonych jest przewieszenie o odchyleniu 1,83 metra od ściany.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 63.629 złotych w związku z realizacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt operacji to kwota 78.600 złotych.