Konkurs Zachodniopomorski Rolnik Roku

plakat A4 rozdzielczosc 225-1

Załączniki:

Regulamin Konkursu - Zachodniopomorski Rolnik Roku

Zgłoszenie do konkursu ZRR

Deklaracja bezstronności w Konkursie ZRR

Ogólna Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie do celów promocyjnych ZRR

Informacja