Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Międzyrzecze

 

   W wyniku realizacji projektu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie”, utworzono czwartą już siłownię zewnętrzną na terenie Gminy Sławoborze. Nowo wyposażone miejsce czynnego wypoczynku i poprawy zdrowia wśród mieszkańców jest skromnym miejscem z niewielką ilością urządzeń do ćwiczeń, ale jest miejscem szczególnie znaczącym i ważnym dla mieszkańców, ponieważ charakteryzuje społeczność lokalną i w pełni zaspokaja ich potrzeby. Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa publicznego dzieci i młodzieży miejscowości Międzyrzecze. Stworzenie atrakcyjnego oraz pożytecznego miejsca do ćwiczeń sprawiło, że mieszkańcy częściej spędzają czas na świeżym powietrzu przy okazji dbając o swoje zdrowie. Dzięki bliskiej lokalizacji placu zabaw została zapewniona odpowiednia integracja mieszkańców, mieszkańcy chętniej motywują się
w osiąganiu lepszej kondycji fizycznej, a także czuwają nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na placu zabaw.

IMG 20181212 130032IMG 20181212 125918IMG 20181212 125937IMG 20181212 125949IMG 20181212 125927