Ostatnia sesja w kadencji Rady Gminy Sławoborze w latach 2014 - 2018

   W czwartek, 18 października 2018 r., odbyło się XLV posiedzenie Rady Gminy Sławoborze, ostatnie w kadencji 2014-2018. Pierwsza część spotkania dotyczyła podejmowanych uchwał. Radni uchwalili Statut Gminy Sławoborze. Podjęli także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2018 rok. Druga część sesji była poświęcona podsumowaniu kadencji Rady Gminy Sławoborze w latach 2014-2018. Podsumowania dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Kuźma przedstawiając sprawozdanie z działalności Rady Gminy Sławoborze w VII kadencji. Rada Gminy Sławoborze w minionej kadencji odbyła w sumie 45 sesji, podczas których podjęto 247 uchwał. Głos zabrał również Wójt Gminy, Pan Marcin Książek dziękując Radnym za współpracę w mijającej kadencji. Podziękowania popłynęły również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sławoborze. Ostatnia sesja Rady Gminy Sławoborze zakończyła się wręczeniem upominków i uwieńczona została pamiątkową fotografią.

ostatnia.sesja.kadencji.2014-2018