Przebudowa drogi gminnej w Nowych Ślepcach

  W październiku zakończono kompleksowe prace polegające na remoncie istniejącej drogi gminnej w Nowych Ślepcach. W ramach inwestycji wyposażono miejscowość w nową nawierzchnię z asfaltu na całej długości drogi wraz z zastosowaniem bezpiecznych mijanek oraz regulacją poboczy. Mieszkańcy Gminy Sławoborze mogą już bezpiecznie korzystać z drogi, nie zwracając uwagi na nierówności, które nie raz stwarzały problemy dla użytkowników jezdni. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 843.778,00 złotych. Ponadto w ramach operacji uzyskano kolejne dofinansowanie do wkładu własnego Wnioskodawcy ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 154.237,78 złotych. Jest to kolejna z inwestycji przyczyniająca się do poprawy jakości dróg na terenie Gminy Sławoborze oraz poprawiająca standard bezpieczeństwa i użytkowania.

nowe.slepce