POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA ? UWAGA NA TAŃSZY PRĄD !

W ostatnim czasie do Rzecznika Konsumentów ponownie napływają sygnały od osób, które w wyniku podania nieprawdziwych informacji przez pracowników firmy energetycznej, zawarły nowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Schemat działania pracowników przedsiębiorcy jest zazwyczaj ten sam - najpierw zjawia się u nas w domu pracownik z propozycją zawarcia nowej i rzekomo korzystnej umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Potencjalnemu klientowi, proponowane są różne promocje i gwarancja niższych opłat za prąd, w przypadku, gdy zdecyduje się on podpisać umowę z nowym sprzedawcą. Konsument podpisuje umowę, nie czytając jej - wierząc w ustne zapewnienia pracownika. Wielu konsumentów uświadamia sobie, że zostało wprowadzonych w błąd, dopiero gdy przychodzą pierwsze faktury do zapłaty. Co więcej, bezkosztowe odstąpienie od takiej umowy jest już niemożliwe z uwagi na upływ terminu. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. u nas w domu, na pokazie, w świetlicy wiejskiej) konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych Rzecznik Konsumentów w Świdwinie informuje, że najlepiej uczynić to na piśmie (wysyłając odstąpienie od umowy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zachowując kopię pisma dla siebie).

W przypadku jakichkolwiek problemów ze sporządzeniem odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, Rzecznik udziela pomocy we WTORKI i CZWARTKI w Starostwie Powiatowym w Świdwinie ul. Mieszka I 16, II piętro, pok. nr 23, w godz. 7.15 ? 15.15.

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie