Informacja - Wielkanoc

 

I N F O R M A C J A

 

Dnia 03 kwietnia 2015r. (piątek)

Urząd Gminy w Sławoborzu będzie czynny do godziny 1200.