WYBRANI SOŁTYSI GMINY SŁAWOBORZE

 Zakończyły się Wiejskie Zebrania Wyborcze

dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019.

 

 

soltys

 

 

               Na nową kadencję 2015-2019 wybrano sołtysów w czternastu sołectwach Gminy Sławoborze. Dziesięciu sołtysów poprzedniej kadencji ponownie pełnić będzie tę funkcję przez kolejne cztery lata. Czterech nowych sołtysów wybrano w sołectwach: Ciechnowo, Rokosowo, Sidłowo i Słowieńsko. Wśród obecnych przedstawicieli sołectw ośmiu sołtysów to kobiety, sześciu ? mężczyźni. Zmieniły się również składy osobowe Rad Sołeckich. Sołtysi w nowym składzie spotkają się z Radą i Wójtem Gminy na sesji 31 marca br. w Domu Kultury w Sławoborzu.

 

Wybrani Sołtysi Gminy Sławoborze:

 

Sołectwo Biały Zdrój ? Piotr Chojnacki

Sołectwo Ciechnowo ? Dawid Staszyński

Sołectwo Jastrzębniki ? Dariusz Dec

Sołectwo Krzecko ? Dorota Bredla

Sołectwo Mysłowice ? Antoni Kurmin

Sołectwo Międzyrzecze ? Józefa Piotrowska

Sołectwo Poradz - Bogusław Drabiuk

Sołectwo Powalice ? Halina Michalak

Sołectwo Rokosowo ? Agnieszka Kocur

Sołectwo Sidłowo - Mirosława Bączek

Sołectwo Słowenkowo- Piotr Grzywaczewski

Sołectwo Słowieńsko ? Iwona Paszko

Sołectwo Sławoborze ? Halina Kuks

Sołectwo Ślepce ? Halina Łepik