Badanie Mieszkańców Gmin Obszaru Partnerstwa Strefa Centralna

Szanowni Mieszkańcy,

nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Strefa Centralna”, które obejmuje wszystkie gminy powiatów: drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego.       Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych
i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa,

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. W ramach Partnerstwa przygotowujemy obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa aby wspólnie starać się o fundusze pomocowe,
w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                         WÓJT GMINY SŁAWOBORZE
                                                                                                        MARCIN KSIĄŻEK

 

 Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97n9jvg

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 22.01.2021 – 10.02.2021.