Panorama  

plu 2014

   

Biblioteka Gminna  

   

Bajkowa Kraina  

   

Ostrzeżenia  

   

Stowarzyszenie Emerytów "OPTYMIŚCI"  

   

PZW Liścień Sławoborze  

logos

   

Lokalny Punkt Informacyjny  

LPI 2012

   

Harmonogram wykładów on-line

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Harmonogram wykładów on-line

19-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński

Temat: Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

 

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

 

1. Zasada kontradyktoryjności (zasada sporności) - obowiązek udowodnienia swoich racji, przez strony procesu.

 

2. Istota prawdy materialnej, a ,,prawda sądowa”

 

3. Postać sprawiedliwości w procesie cywilnym

 

4. Zasada prawdy materialnej

 

5. Postulat szybkości postępowania sądowego

 

6. Organizacja postępowania sądowego

 

7. Występowanie strony podczas proces, a znaczenie profesjonalnego pełnomocnika

 

8. Wymogi formalne pisma procesowego

 

9. Znaczenie ugody sądowej

 

10. Postępowanie dowodowe w czasie procesu cywilnego

 

11. Uzasadnienie wyroku sądowego

 

12. Zgłoszenia sprzeciwu do nakazu sądowego

 

13. Możliwość zaskarżenia wyroku

 

 

 

20-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawy alimentacyjne

 

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

 

1. istota alimentów

2. składniki kosztów utrzymania małoletniego

3. alimenty, a 500+

3. sposób obliczenia kwoty miesięcznej alimentów

4. możliwości zarobkowe, a rzeczywiste zarobki zobowiązanego do alimentów

5. metody dochodzenia alimentów

6. wymogi formalne pozwu w sprawie o alimenty

7. dowody w sprawie alimentacyjnej

8. zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

9. rozliczalność z wydatków dziecka oraz weryfikacja wydatków poniesionych przez drugiego rodzica

10. egzekucja alimentów

11. bezskuteczność egzekucji

12. przestępstwo niealimentacji

13. Fundusz alimentacyjny - dla kogo

14. pytania

Do pobrania wzór pozwu o alimenty

21-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawa rozwodowa

 

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

1. przesłanki rozwodu

2. rozwód a separacja

3. wymogi formalne pozwu rozwodowego

4. rozwód a rozdzielność majątkowa

5. ustalenie opieki nad małoletnim oraz umożliwienie kontaktów z dzieckiem

6. rozwód a korzystanie ze wspólnego mieszkania

7. rozwód a dział majątku wspólnego małżonków

8. pytania

Do pobrania wzór pozwu rozwodowego

 

22-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska

Temat: Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

 

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

 

1. Tarcza antykryzysowa – wskazanie grup beneficjantów

- kim jest mikroprzedsiębiorca;

- rolnik w ramach tarczy antykryzysowej.

 

2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej.

 

3. Omówienie wybranych form wsparcia:

- zwolnienie z opłacania składek ZUS;

- świadczenie postojowe (dla samozatrudnionych oraz umów cywilnoprawnych);

- dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;

- jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

 

5. Najem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

6. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia, z powodu COVID-19

- podstawy prawne do zwrotu wpłaconych pieniędzy

- termin zwrotu należności

 

25-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński

Temat: "Na podstawie i w granicach prawa" - zasada w ujęciu konstytucyjnym.

 

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

 

1.Znaczenie PRERAMBUŁY do KONSTYTUCJI? Po prostu Patriotyzm!

2.Poszanowanie wolności i sprawiedliwości! Znaczenie zasady pomocniczości! Czy to jest obywatelskość?

3.Zapis Art. 2 „Naród sprawuje władzę…”

4.Art. 7 „organy działają: „na podstawie i w granicach prawa…”-jako PODSTAWOWA ZASADA KONSTYTUCYJNA

5.Art. 8 Konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej o r a z bezpośrednie stosowani jej przepisów!

6.Art. 15 i 16 Ustrój Rzeczypospolitej i samorządy

7.Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

8.Art 45 Prawo każdego do sądu – co to znaczy?

9. Art. 14, Art. 54, Art. 61: Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu

10.Art. 83 Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa

11.Art. 87 Źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP

12.Art. 95 Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat

13.Art. 126 Art. 133 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

14.Art. 146 Rada Ministrów i Administracja Rządowa

15.Art. 163 Znaczenie samorządu terytorialnego, Art. 171 znaczenie referendum

16.Art. 178 sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji

17.Art 188 Trybunał Konstytucyjny i jego rola w ustroju politycznym RP

18.Art 208 Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

19. Art 228 Stany nadzwyczajne-kiedy można je wprowadzić?

20.Art 235 Możliwość zmiany Konstytucji - wymogi ustrojowe

21. Art. 242-koniecznosć uchylenia dotychczasowych ustaw konstytucyjnych

26-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska

Temat: Upadłość konsumencka

 

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

1. przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

2. omówienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Do pobrania wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

   

Polityka plików Cookies - ciasteczka  

   

Nowy system segregacji odpadów  

   

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  

   

Linki  

 bip 1

durp

mprp

ceidog

mwikk

ek

pags

gopss

sgb

pkrz

osp

logo irr

logo morsy

   

Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Żebrowska  

   

Gościmy  

5502856
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Ten Miesiąc
Zeszły Miesiąc
Razem
245
3608
8006
5450340
125605
133045
5502856

Twoje IP: 34.204.176.125
Data i Godzina: 2020-05-26 01:23:16
   

kamieniarstwozachodniopomorskizybertmd

lwzmigdppn

© Strona Urzędu Gminy Sławoborze