Nowe komputery dla uczniów i nauczycieli Szkoły podstawowej w Sławoborzu

W związku z aplikacją wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, realizacja projektu grantowego p.n.: „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”, uzyskano niezbędne dofinansowanie w wysokości 45.000,00 złotych. W ramach realizacji zadania p.n.:
„Doposażenie uczniów w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej”, zakupiono 18 sztuk laptopów do nauczania zdalnego podczas trwającej epidemii koronawirusa z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu.

Ministerstwo Cyfryzacji wychodząc naprzeciw problemom związanym z nauką wśród dzieci
i młodzieży oraz wszelkimi ograniczeniami w związku z pandemią wprowadziło ciekawy program polegający na wyposażeniu szkół w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. W ramach programu przewidziano koszty w wysokości 186 mln złotych na walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów. W ramach zadania gminy dokonują zakupu niezbędnego sprzętu oraz przekazują go do szkół w celu wykorzystania do nauki zdalnej. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec października 2020 roku.