DYŻUR TELEFONICZNY W GOPS SŁAWOBORZE

– GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w SŁAWOBORZU
78-314 Sławoborze

ul. Leśna 1a

 

 

NIP: 672-15-21-778, REGON: 003801887

 

e-mail: sekretariat@gops.slawoborze.pl tel. 094 36 47 564, fax. 094 36 50 298

 

 

Sławoborze 24.03.2020r.

 

 

DYŻUR TELEFONICZNY W GOPS SŁAWOBORZE

 

Informacja dotycząca kontaktu z GOPS Sławoborze :

 

            W zawiązku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone, oraz dla osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu od dnia 24.03.2020r. będzie pełniony dyżur telefoniczny pod numerami:

- 94 36 47 564 w godz. 700 do 1500 - w dni od poniedziałku do piątku,

- 570 666 581 w godz. 1500do 1900 - w dni pracy Ośrodka

- 570 666 581 w godz. 700 do 1900 - w dni wolne od pracy

 

 

                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                               Pomocy Społecznej w Sławoborzu

                                                                                   mgr. Justyna Lasota- Wasicka